Omgaan met een wereld in verandering

We krijgen heel veel berichten naar ons hoofd geslingerd van wat nog wel en niet mag:

– Je mag de auto niet meer wassen.
– Je moet zonnepanelen plaatsen.
– Je mag geen houtkachel meer gebruiken.
– Stookolietanks moeten verdwijnen.
– …

 

Bewust of onbewust ben je hier toch mee bezig en veroorzaakt dit extra stressreacties in ons lichaam. We voelen ons bedreigd in onze comfortabele manier van leven, we worden gedwongen te veranderen… en heel vaak zijn we bang dat deze verandering gepaard zal gaan met enorme achteruitgang of inspanningen.

Wat als je jezelf nu weerbaarder kon maken tegen deze stress?

Wat als je de verandering niet als iets negatiefs zou leren zien, maar als een unieke kans om jezelf en de wereld opnieuw uit te vinden?

Wat als er een manier is om evenwichtig met al deze berichten om te gaan en niet langer heen en weer geslingerd te worden tussen verslagenheid, kwaadheid, angst voor wat komen gaat,…

Ik ben Steffie Vandierendonck. Als relaxatietherapeute help ik mensen hun stressniveau de baas worden. We kijken wat stress veroorzaakt in ons leven en hoe we deze factoren zowel kunnen wegnemen als er weerbaarder tegen kunnen worden. Daarnaast ben ik als natuurgids veel in het bos te vinden, waar ik ook mindfulness en Qi Gong lessen geef. Mijn rol als CleanTech Ambassadeur en schrijver maakt het plaatje af waarbij ik de verbinding maak tussen alles wat met klimaatverandering te maken heeft.