Je kan mij omschrijven als een moderne Druïde.

Druïden hebben al vele eeuwen bestaan in verschillende vormen. Het is een levende weg met een gedachtegoed dat mee evolueert met de tijdsgeest. Enkele van de kerngedachten zijn dat alle leven op aarde zijn plaats heeft, het leven zien als een reis die heling en diepe inzichten kan brengen en spiritualiteit ecologisch maken. Mijn eigen ervaring en manier van delen is vooral down-to-earth en praktisch in je leven toepasbaar. Je kan ook magie of betekenis vinden in alledaagse dingen.

Om een druïde te worden, hoef je je niet te bekeren. Het is geen cultus met een bepaalde goeroe aan het hoofd. Druïden zijn op te delen in Barden, Ovaten en Druïden. Hun pad is beïnvloed door grote klassieke tradities van de Grieken, Romeinen en zelfs het oude Egypte. Wij kennen het vooral van onze voorouders de Kelten. Daar was druïde een woord voor een persoon die erg bedreven was in zijn vak: genezers, rechtsprekers, filosofen,…

De 3 graden verliepen als volgt:

Barden   – zangers en dichters, bewaarders van verhalen
Ovaten   – zieners en genezers
Druïden – filosofen en leraren

Op vandaag worden deze graden nog steeds aangehouden en wordt de oude kennis aangevuld met nieuwe inzichten over hoe we het best in harmonie met onze planeet kunnen leven.

Als je besluit dit pad te bewandelen, valt er zoveel te ontdekken…

Druidry voor mij persoonlijk betekent diepe verbondenheid met de natuur. Het is leven en werken volgens je eigen ritme en dat van de planeet. Het is je plaats in het grotere geheel leren kennen en gewoon kunnen zijn. Het is voelen en weten. Het wiel van het jaar volgen en samen leven met respect voor de natuur.

Wil je er meer over weten? Volg dan een jaaropleiding of contacteer me voor meer mogelijkheden.